Wideo weryfikacja

Wideo weryfikacja jest zautomatyzowanym i skutecznym procesem alarmowania o zagrożeniach dzięki zastosowaniu inteligentnej analityki obrazu wykorzystującej sztuczną inteligencję. W praktyce instalujemy dedykowane kamery z wbudowanymi funkcjami analityki obrazu bądź inteligentne nadajniki wideo-alarmów AIBOX, które po podłączeniu do lokalnego systemu CCTV, pobierają strumienie wideo z wybranych kamer np. kamery z polem widzenia na ogrodzenie i przeprowadzają ciągłą analizę obrazu wykrywając zdarzenia, które zostały wcześniej predefiniowane (np. wtargnięcie intruza, szwendanie się, wejście w zabronioną strefę, itp.). Każdorazowe wykrycie zdarzenia alarmowego skutkuje natychmiastowym (w czasie rzeczywistym) wysłaniem sygnału alarmowego do Centrum Nadzoru Wizyjnego. Sygnał alarmowy z wideo weryfikacji powoduje automatyczne wyświetlenie widoku z danej kamery. Zadaniem operatora monitoringu wizyjnego jest weryfikacja alarmu oraz podjęcie działań zabezpieczających zgodnie z ustalonymi procedurami np. wysłanie grupy interwencyjnej, wezwanie policji lub nadanie komunikatu ostrzegawczego przez głośnik VoIP. Wideo weryfikacja daje nieporównywalnie wyższą skuteczność detekcji niepożądanych zachowań niż standardowa obserwacja systemu CCTV przez pracownika ochrony fizycznej. Szybka reakcja oraz interwencja decydują o bezpieczeństwie mienia, a nawet zdrowiu i życiu osób.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Szybka wycena . .. ...