Wideo patrol

Wideo patrol polega na dokonywaniu zdalnych, regularnych kontroli bezpieczeństwa w oparciu o pole widzenia kamer systemu CCTV zainstalowanych na terenie obiektu. Do tego celu wykorzystujemy specjalny program Safestar do zdalnego monitoringu zintegrowanego i zarządzania bezpieczeństwem, który automatycznie łączy się z kamerami według wcześniej ustalonego harmonogramu. Operator weryfikuje obraz z danej kamery CCTV zgodnie z procedurą – listą kontrolną, na co ma zwrócić uwagę. Nie może pominąć żadnej kamery, bo to system narzuca mu kolejność i czas wykonania sprawdzenia, a po weryfikacji musi zatwierdzić wykonanie wideo patrolu. W przypadku stwierdzenia zagrożenia operator kieruje w dany obszar pracownika ochrony, grupę interwencyjną, powiadamia odpowiednie służby lub administratora obiektu. Zakończenie wideo patrolu jest możliwe jedynie wówczas, gdy operator klikając na odpowiednim polu potwierdzi, że obiekt jest bezpieczny.
W skrócie – wideo patrol to alternatywa dla standardowych obchodów nieruchomości realizowanych przez pracownika ochrony fizycznej z tą zaletą, że jego realizacja jest niewidoczna dla osób trzecich tj. nie wiadomo, która kamera i w którym momencie jest sprawdzana przez operatora. Możliwe jest tworzenie szczegółowych raportów z wykonanych wideo patroli z dowolnych przedziałów czasu.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Szybka wycena . .. ...