Termowizja

W odróżnieniu od standardowej kamery systemu CCTV obraz z kamery termowizyjnej powstaje w oparciu nie o światło widzialne dla ludzkiego oka, lecz o podczerwień. Ma on nieco niższą rozdzielczość, jednak to nie ona jest w przypadku termowizji najważniejsza. Bardziej istotne jest, że obraz powstaje niezależnie od warunków pogodowych oraz pory dnia lub nocy – zapewnia to wysoką wykrywalność sygnału/obiektu także na dużych odległościach. Dlatego systemy łączące termowizję z analityką obrazu są najbardziej skuteczne w ochronie obiektów o dużych obszarach oraz tam, gdzie istnieje zagrożenie pożarowe np. na składowiskach odpadów. W przypadku takich obiektów stosuje się również bardzo precyzyjne kamery termowizyjne z pomiarem temperatury, gdzie dokładność pomiaru liczona jest w dziesiątych częściach stopnia Celsjusza.

Choć termowizja jest droższa niż standardowe instalacje CCTV oprócz podniesienia bezpieczeństwa obwodowego czy przeciwpożarowego z punktu widzenia Inwestora bądź Klienta istotnym elementem jest obniżenie składek ubezpieczeniowych, dzięki czemu inwestycja w termowizję zwraca się bardzo szybko.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Szybka wycena . .. ...