Głośniki IP

System głośników IP stanowi doskonałe uzupełnienie ochrony zdalnej w zakresie zdarzeń wymagających natychmiastowej reakcji operatora. W przypadku wystąpienia alarmu bądź sytuacji zagrożenia operator Centrum Nadzoru Wizyjnego uruchamia głośnik IP zainstalowany na obiekcie
i poprzez komunikaty głosowe wzywa do odpowiedniego zachowania np. opuszczenia lub pozostania na chronionym terenie, niedotykania, pozostawienia lub odsunięcia się od chronionego mienia, przestawienia źle zaparkowanego samochodu itp. Duże znaczenie ma tu czynnik psychologiczny – intruz zaskoczony jest nagłym, donośnym ludzkim głosem (nawet do 120 dB), nie widzi operatora, ale jest widziany i nagrywany przez system CCTV, o czym zostaje poinformowany. Systemy głośników IP uzupełniające monitoring wizyjny mają wiele użytecznych funkcji. Najważniejsze z nich to podział na grupy – np. w obiektach mieszkalnych na część zewnętrzną i garażową, dzięki której komunikaty skierowane w nocy do intruza w garażu nie będą budzić mieszkańców. Z kolei komunikat kierowany do wszystkich głośników będzie skuteczny w przypadku ewakuacji. Możliwe jest także automatyczne odtworzenie nagranego komunikatu w przypadku alarmu z wideo weryfikacji oraz przekazanie obrazu dla uprawnionych osób – np. załogi grupy interwencyjnej bądź administratora obiektu.
Powyższe powoduje, że głośniki IP to bardzo skuteczna metoda zabezpieczenia i prewencji, wykorzystywana m.in. na budowach, parkingach, w garażach, na terenie zewnętrznym obiektów przemysłowych, ale także w muzeach, pomieszczeniach z bankomatem, a nawet w windach.
Coraz częściej wykorzystujemy również kamery systemu CCTV z wbudowanym głośnikiem i migającym światłem stroboskopowym.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Szybka wycena . .. ...